2016-03-17: Πρόσφατες και Επικείμενες Εξελίξεις στο Χώρο της Έρευνας και Καινοτομίας

Δελτίο Τύπου

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ψήφιση του νέου Νόμου 4310/8-12-2014 για την Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ) και τη θεσμική αναβάθμισή της σε επίπεδο Αναπ. Υπουργού, επιχειρούμε σήμερα μιαν αποτίμηση των γεγονότων αυτών και της επίδρασής τους. Η αναβάθμιση επιπέδου της Ε&Κ και η επιλογή ως Αναπληρωτή Υπουργού του Κώστα Φωτάκη, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου επιστήμονα, με γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζoυν ιδίως τα Ερευνητικά Κέντρα σήμερα, πιστεύουμε ότι σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας εποχής για την Ε&Κ στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για τους πραγματικούς στόχους των προσωπικών επιθέσεων εναντίον του.

Για πρώτη φορά φέτος, με πρωτοβουλία του Αναπ. Υπουργού, υλοποιείται το γράμμα του Ν. 4310 και καλύπτεται η μισθοδοσία όλου του μόνιμου ή αορίστου χρόνου προσωπικού όλων των Ερευνητικών Κέντρων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας τους. Τα υπό προκήρυξη στοχευμένα ιδρυματικά ερευνητικά έργα αλλά και τα προγράμματα για τη στήριξη υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων μπορεί να λειτουργήσουν ως εργαλεία για την επιβράδυνση και την αντιστροφή του φαινομένου της «διαρροής» νέων ταλαντούχων επιστημόνων στην αλλοδαπή. Επιπροσθέτως, το σχέδιο δημιουργίας ενός διαρκούς Ταμείου Χρηματοδότησης της Ε&Κ που θα υπηρετεί όλο το φάσμα του ερευνητικού κύκλου ζωής, από τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα μέχρι την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, απαντά σε μια ώριμη εθνική ανάγκη και δημιουργεί ελπίδες ότι θα ανοίξει νέους ορίζοντες στο ερευνητικό σύστημα της χώρας.
Η αναθεώρηση του Ν. 4310 που προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή δίνει τη δυνατότητα να διορθωθούν αστοχίες του νόμου που εμφανίστηκαν κατά την εφαρμογή του μέχρι τώρα, ενώ παράλληλα διατηρεί και βελτιώνει τα θετικά στοιχεία του. Ως Σύνοδος των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, προσβλέπουμε στην ταχεία ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, ενισχυμένου όμως και βελτιωμένου με βάση τις παρατηρήσεις και τροποποιήσεις που έχουμε καταθέσει. Επιπλέον, προσβλέπουμε ότι σύντομα θα υπάρξει πρόνοια και για τη χρηματοδότηση των υποδομών κοινής ωφελείας των Κέντρων, θεραπεύοντας έτσι τη σημερινή προβληματική λειτουργία πολλών εξ αυτών.

Η έρευνα και η αναζήτηση της γνώσης είναι μια δραστηριότητα πολύ διαφορετική από τις συνήθεις. Ως εκ τούτου, η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης ή η απουσία ορθής πληροφόρησης περί την Ε&Κ οδηγεί συχνά σε εσφαλμένα συμπεράσματα και στρεβλές προσωπικές επιθέσεις, γεγονότα που επιβαρύνουν αναίτια τον ερευνητικό ιστό της χώρας. Τα Ερευνητικά Κέντρα και όλο το δυναμικό τους βρίσκονται στην πρωτοπορία της γνώσης και της διάχυσης των αποτελεσμάτων της στην κοινωνία. Η συγκυρία της θεσμικής αναβάθμισης της Ε&Κ, του Ν. 4310 και της προωθούμενης αναθεώρησής του, καθώς και το εξαιρετικό επίπεδο των Ελλήνων ερευνητών, φέρνουν την Ε&Κ μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία, αφ’ ενός μεν να κατακτήσει ακόμη υψηλότερα επίπεδα επιτυχιών παγκοσμίως, αφ’ ετέρου δε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ανάκαμψη της χώρας. Ελπίζουμε ότι η κρίσιμη ευκαιρία αυτή δε θα χαθεί!

Αρχείο: deltioTypou.sunodos-EK.2016-03