2023-11-30: Δελτίο Τύπου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 158ης Συνόδου των Προέδρων των
Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων (ΣΠΕΚ-ΤΦ), η οποία φιλοξενήθηκε στις
εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης και μάλιστα εντός του Ενυδρείου, γεγονός που
προσέδωσε μοναδικότητα στη συνάντηση και εντυπωσίασε τα μέλη της Συνόδου.
Τη Σύνοδο τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα
στην Έρευνα και την Καινοτομία, κ. Μάξιμος Σενετάκης, καθώς και πλήθος
προσκεκλημένων. Η ΣΠΕΚ-ΤΦ αποτελεί συλλογικό όργανο για τα ερευνητικά κέντρα,
αντίστοιχο με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των ΑΕΙ και συνεδριάζει με γνώμονα την
προώθηση της έρευνας, αλλά και τον συντονισμό της διοίκησης των Ερευνητικών κέντρων
και Τεχνολογικών Φορέων.
Ανάμεσα στα κυριότερα θέματα συζήτησης βρισκόταν η υπαγωγή του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, καθώς και η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στα ερευνητικά
κέντρα και το προσωπικό τους.
Τα Ερευνητικά Κέντρα (Ε.Κ.) της χώρας έχουν ως αποστολή τη βασική και εφαρμοσμένη
έρευνα σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, καθώς και την προώθηση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων προς την οικονομία και την κοινωνία, μέσω της στήριξης της καινοτομίας
και της επιχειρηματικότητας. Πρωτοπορούν σε πολλούς τομείς της έρευνας και της
καινοτομίας και έχουν σήμερα αξιοσημείωτη διεθνή αναγνώριση.