Επικοινωνία

Η επικοινωνία με τη Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων γίνεται μέσω των παρακάτω διευθύνσεων:

coordinator@synodos-ek.gr (Συντονιστής Συνόδου)

secretary@synodos-ek.gr (Γραμματεία Συνόδου)

Για πιθανά προβλήματα, επικοινωνείτε στη παρακάτω διεύθυνση:

admin@synodos-ek.gr (Διαχειριστής)