Συντονισμός

Συντονιστής: Γιώργος Παναγιώτου (Πρόεδρος του Ε.Κ. “A. Φλέμινγκ”), email: president.office@fleming.gr

Προηγούμενος Συντονιστής: Βασίλειος Γρηγορίου (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), email: president@eie.gr

Επόμενος Συντονιστής: Αντώνιος Μαγούλας (Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής ΕΛΚΕΘΕ), email: magoulas@hcmr.gr